MAKALELER

KAYPAKKAYA: Bir kopuşun manifestosu!

Marksizm, en doğrudan ifade ile sadece bir bilgi yığını, bir analizler toplamı olarak kavranamaz. Onu, diğer toplumsal dönüşüm anlayışlarından kategorik olarak ayıran temel unsur; onun tarih bilimi ile devrimci hedefler arasından kurduğu somut bağda okunmaktadır. […]

MAKALELER

BİR PARTİZAN | Halkların isyanı faşizmi yıkacak!

Gündemimizden düşmeyen ve uzunca bir sürede düşmeyecek gibi görünen Ortadoğu, yine faşizmin müdahaleleriyle tartışılması gereken en önemli konu başlıklarından. Özellikle Ortadoğu’daki gelişmelerin Türkiye’yi ne kadar etkilediğini görmemiz açısından önemli bir süreçten geçiyoruz. Rojava’da devrim nasıl […]

MAKALELER

Bizler teslim olamayız! Ya kazanırız ya da ölürüz!

Dünya ve ülkemizin üzerinde gezinen kara korku bulutları, yoksulluk ve işsizliğin kabusu karşısında dağılmaya mahkumdur, o vakit bu kabus sömürü düzeninde piramidin en altında kalan % 99’u derin uykusundan uyandıracak ve piramidi altüst edecektir. Bu […]

MAKALELER

Enternasyonalistlere bin selam olsun | Yeni Özgür Politika

Efrîn’de faşist diktatörlükle örgütlü topluma dayalı demokratik konfederalizm arasında bir savaş var. AKP-MHP faşizmi Efrîn’de demokratik konfederalizmi ezmek için işgal harekatı yürütmektedir. Efrîn’de demokratik konfederalizme dayalı devrimci demokrasi, radikal demokrasi ve gerçek demokrasi bulunmaktadır. Türkiye […]

MAKALELER

Yaşamı başarı temelinde ele alanlar özgürleşir

Özgürlük, zorunlulukların ve sorumlulukların kavranmasıdır. Özgürlük anlamaktır. Kendini anlamak, bilmek, tanımaktır. Karşındakini, çevresini içinde yaşadığı toplumu, sınıfların varlığını ve mücadelesini anlamaktır. Doğaya-topluma-düşünceye-yaşama ait gelişim yasalarını anlamaktır. Özgürlük, aynı zamanda anlamak, anlaşılanı değiştirme eylemidir. Kendisine ve […]

MAKALELER

Halkı önünde eğilen…

İçtenlikle ve bütün kalbimizle halka hizmet etmek devrimciliğin en temel kriterlerinden biridir. Devrimci yaşamın sadece bir parçası ve anına sıkıştırılıp yürütülmeyecek, sürdürülen bir kampanya çerçevesinde ele alınamayacak kadar önemli olan “çalınması gereken bütün yoksul kapıları […]

MAKALELER

BELLEK (6) | Seyit Külekçi’nin kaleminden: Şeriatın Tarihsel ve Toplumsal Gelişimi

Önsöz Osmanlı’dan devralınan imparatorluk bakiyesinin üzerinde kurulan TC devleti, tarih sahnesine çıktığı günden bu yana hakim sınıf kliklerinin mücadelesine sahne olmaktadır. Bu mücadelede geniş emekçi yığınların taraflaştırılması, kamplardan herhangi birine yedeklenmesi adına kullanılagelen argümanların başlıcası, […]

MAKALELER

Savaş arkadaşı PALE DERSİM yazdı: Dar dünyada özgürlük arayan Komutan Marteger Yoldaş’a…

Kendisini anlatmadan başkaları tarafından çok yönlü devrimci özellikleriyle bu kadar çok anlatılan, olumlu meziyetlerine bu kadar çok vurgu yapılan kaç yoldaş tanıdık devrimci yaşamımızda? “Devrimci, ilerici kesimler, enternasyonal devrimciler başta olmak üzere en geniş emekçiler […]