Yeni Kadın ”Turgut Kaya için Avrupa sokaklarını direniş mevzisi haline getirmeye devam edeceğiz”

Türkiyeli devrimci Turgut Kaya’nın Türkiye’ye iade edilme kararı ve direnişi hakkında bir açıklama yapan Yeni Kadın, herkesi dayanışmaya çağırdı.

Hakkında kırmızı bülten ve İnterpol araması bulunan Türkiyeli devrimci Turgut Kaya için Yunanistan devleti 31 Mayıs’ta Türkiye’ye iade kararı verilmişti. İade kararını protesto eden ve politik kimliğinin tanınarak derhal serbest bırakılmasını isteyen Turgut Kaya için Yeni Kadın’da bir açıklama yayımladı.

“Esas amaç, direnişi teslim almak”

Yeni Kadın tarafından yapılan açıklamada, “Turgut Kaya özgür olana kadar, sesi olmaya devam edeceğiz” denildi.

Şubat ayından bugüne hakkında “kırmızı bülten” araması olduğu gerekçesiyle, T.C. devletine geri iade edilmek üzere Yunanistan’da tutsak bulunan devrimci gazeteci Turgut Kaya’nın, iade kararını protesto için girdiği açlık grevinin 50’nci gününde olduğunu belirten Yeni Kadın, “Bir insan, bedenini nasıl 50 gün açlığa yatırır? Hiç kendinizi açlıkla sınadınız mı? Birkaç saatliğine bile dayanmanın zor olduğu açlığa, günlerce hatta aylarca nasıl dayanılabilinir, hiç empati kurdunuz mu? Şüphe yok ki; uzun süre bu direnişi sürdürebilmek için güçlü bir iradeye, inanca sahip olmak gerekir… Bu irade ve inancın mayası ise; sınıf bilinci ve ideolojisidir…” dedi.

Başta sol- sosyalist görünümlü Syriza hükümeti olmak üzere, tüm Yunanistan devlet yetkililerinin iki aydır yapılan görüşmelerde, “Turgut yoldaşın iadesi kesinlikle düşünülemez!” şeklinde “iyi niyet” duygularıyla süslü tüm söylemlere rağmen pratik hiçbir adım atılmayarak, oyalama taktiklerinin altında yatan hedefin, irade ve inancı kırabilmek olduğuna dikkat çeken Yeni Kadın, esas amacın 50 gündür hapishanede ve hapishane dışında süren direnişi teslim alabilmek olduğuna vurgu yaptı.

“Saldırının esas nedeni, Kaya özgülünde devrimci mücadeleye ve devrimcilere yönelik”

Yeni Kadın açıklamasına şu şekilde devam etti; “Çünkü Yunanistan devletinin yapmak istediği; sadece Yunanistan emperyalizmi ile TC faşizmi arasındaki kirli pazarlığın gereklerinin yerine getirilmesi değildir… Esas olarak yapılmak istenen şey, ezilenlere yönelik emperyalist saldırıların her geçen gün arttığı günümüz dünyasında, Turgut Kaya’nın sınıf bilinçli proletaryanın irade ve iddiasının temsilcisi olması sıfatıyla, bu irade ve iddianın teslim edilmek istenmesidir! Bu nedenle, saldırının esası Turgut Kaya özgülünde devrimci mücadeleye ve devrimcilere yöneliktir” dedi.

Gülizar Taşdemir’in de iadesine değinen Yeni Kadın, ”Onurlu bir yaşamı var edebilmek ve politik taleplerini elde edebilmek için kendi yaşamını ortaya koymaktır açlık grevi… Yaşamı; uğruna ölebilecek kadar sevmektir… Onursuzca yaşamaktansa, onuruyla ölmeyi tercih etmektir…” dedi.

“Devrimci irade mutlaka zaferle taçlanacak”

Kaya’nın yaşamı boyunca safını ezilenlerin yanında belirlemiş, insanca yaşamdan yana olmuş, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı kararlılıkla mücadele etmiş devrimci bir gazeteci olduğunu ifade eden Yeni Kadın, “TC faşizmi tarafından başına ödül koyulup kırmızı bültenle aranan Turgut Kaya’nın, Türkiye’ye gönderilmesi halinde adil bir yargılamaya maruz kalmayacağını, herkes gibi Yunan makamları da çok iyi bilmektedir. Ancak; emperyalistlerin kendi aralarındaki çıkar ilişkileri gereği, başta Syriza hükümeti olmak üzere, tüm Yunanistan devlet yetkilileri; ‘iyi niyet’ duygularıyla süslü söylemlerin dışında hiçbir pratik adım atmayarak, Turgut KAYA’nın her gün hücre hücre yok olmasına seyirci kalıyorlar…” dedi.

Kaya’nın hapishanede direnişini sürdürürken, yoldaşlarının, dostlarının, insanca yaşamdan yana olanların, Turgut Kaya’nın özgürlüğüne kavuşuncaya kadar, başta Atina sokakları olmak üzere, Avrupa’nın bütün sokaklarını direniş mevzileri haline getirmeye ve Kaya’nın sesi olmaya devam edeceklerini dile getiren Yeni Kadın son olarak şu ifadelere yer verdi; “Bu nedenle başta kadınlar olmak üzere, tüm demokrat, ilerici, yurtsever, devrimci kişi ve kurumları TURGUT KAYA‘yı sahiplenmeye, devrimci irade ve iddianın teslim edilmek istenmesine karşı, sürecin öznesi olmaya davet ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki; devrimci irade mutlaka zaferle taçlanacaktır!”

639