MAKALELER

Siyasi panoramanın bileşkesi parça mı bütün mü?

Çok uluslu, çok dilli ve kültürlü aynı zamanda çok sayıda farklı inanca ev sahipliği yapan, son derece kozmopolit bir toplumsal formasyonun içinde yaşıyoruz. Bu toplumsal yapı, birbiriyle iç içe geçen çok sayıda çelişkiyi de barındırmaktadır. […]

MAKALELER

MURAT YETKİN’İN HEYEZANLARI | Hindistan komünistlerine yönelik bazı iftiralara cevap!

Bir süre önce Murat Yetkin isimli bir “gazetecinin”, “Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı” isimli 11. baskısını yapan kitabındaki yoldaş Çaru Mazumdar’a ve HKP (M-L)’ye yapılan çeşitli iftiraları, internette çeşitli mecralarda “CIA maşası Maocu parti” minvalindeki başlık […]

MAKALELER

TARİH BELLEĞİMİZDEN | Proleter hareketin yerel seçimlerdeki tavırları üzerine! -1-

Bu yazımızda, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere ilişkin tavrımızı açıklamadan önce yakın tarihten başlayarak, yerel seçimlerde nasıl bir tavır ortaya koyduğumuzu öz olarak hatırlamaya çalışacağız. Bunu yaparken, elbette o günün öne çıkan politik atmosferini de […]

MAKALELER

HDP, SMF başta olmak üzere, Dersim’de bulunan tüm devrimci, ilerici ve yurtseverlere çağrımızdır!

24 Haziran 2016 tarihinde yapılan “erken genel seçim” öncesi, Mayıs 2016 tarihinde yaptığımız bir değerlendirmede şöyle demiştik: “AKP, ‘Başkanlık’ sistemini esas alan anayasa referandumundan hileyle istediği sonucu aldıktan sonra şimdi de kamuoyunda ‘baskın seçim kararı’ […]

MAKALELER

Şehitlerimiz, mücadelenin bugünü ve rolümüz

Proletaryanın davasını, gelişimlerinin her anında en iyi şekilde yaşatmayı başarmış şehitlerimiz, Türkiye devriminin zorunlu bir ön koşulu olarak, devrime giden yolun çetinliğini ve ciddiyetini göstermektedir. Proletaryanın davası, şehitlerimizde, onların hayatlarının adeta kendisi olarak gelişmiş ve […]

MAKALELER

KATLEDİLİŞLERİNİN 100. YILINDA | Rosa ve Karl, Alman işçi sınıfına yol göstermeye devam ediyor!

“‘Berlin’de düzen hüküm sürüyor!’ Sizi budala zaptiyeler! Kum üzerine kurulu sizin ‘düzeniniz’. Devrim daha yarın olmadan, ‘zincir şakırtıları içinde yeniden doğrulacaktır!’ Ve sizleri dehşet içinde bırakıp, trampet sesleri arasında şunu bildirecektir: ‘Vardım, varım, var olacağım!’” […]

MAKALELER

Sınıflar, sınıf mücadelesi ve proletaryanın rolü

İnsanlığın ilk topluluğu olan ilkel komünal toplumda sınıflar yoktu. Toplumun çok sonraki süreçlerinde, iş bölümünün son dönemlerinde sınıflar ortaya çıkmaya başladı ve içinden çıktığı toplumu adım adım yıkarak köleci toplumu egemen kıldı. Kölecilikle birlikte sınıflar […]

MAKALELER

Temel sorun öncü olabilmek!

Bugün dünyada ve ülkemizde temel sorun örgüt ve önderlik sorunudur. Geçen uzun zamana karşın değişmeyen ve değişme konusunda henüz ciddi veriler sunmayan, sorunu çözecek, güven verici ciddi adımlar atılamayan konu “örgüt ve önderlik”tir. Sömürü istediği […]

MAKALELER

ÇEVİRİ | Çinli hükümdarların Mao paranoyası kızıl muhalefetle birlikte şiddetleniyor

ÇEVİRİ | Çin’de, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) seçkinlerine ciddi bir sıkıntı çektiren muhalif bir rüzgâr esmeye başladı, bu kez sadece Batı’dan etkilenmiş liberal demokrasi arayıcıları değil, daha ziyade, resmi toplantıda “sorun yaratanlar” olarak adlandırılan muhalefet […]

MAKALELER

Köstebek kazmaya devam ediyor: ÖFKE BİRİKİYOR!

Son yaşanan gelişmeler gerek Türkiye’de ve gerekse de dünya üzerinde hakim sınıfların bir yönetememe krizi içinde olduklarını gösteriyor. Çok değil birkaç on yıl önce “tarihin sonunun geldiği ve ideolojilerin öldüğü” tespitiyle aslında neo-liberalizm güzellemesi yaparak […]